Ontwerp-begroting 2020-2023

Dit item is verlopen op 16-11-2019.

Burgemeester & Wethouders maken met verwijzing naar artikel 190 lid 3 van de Gemeentewet bekend dat vanaf donderdag 3 oktober 2019 de ontwerp-begroting voor de planjaren 2020 tot en met 2023 ter inzage ligt bij de afdeling Middelen. Inzage is ook mogelijk op de website www.valkenburg.nl vanaf donderdag 3 oktober 2019.

De ontwerp-begroting 2020-2023 wordt ter vaststelling aangeboden in de raadsvergadering van dinsdag 5  november 2019.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.