Maatregelen Heuvelland Zuid-Limburg versoepeld


Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Maatregelen Heuvelland Zuid-Limburg versoepeld


Het besluit om het Heuvelland af te sluiten voor dagtoerisme wordt niet verlengd. De traditionele topdrukte bij feestdagen en mooi weer is afgelopen weekenden gelukkig uitgebleven. Op basis van die resultaten acht Veiligheidsregio Zuid-Limburg een aparte aanpak voor het Heuvelland niet langer nodig. In het belang van de volksgezondheid biedt de landelijke noodverordening voldoende handvatten om in Zuid-Limburg maatregelen te treffen als dat nodig is.

Van donderdag 9 april t/m dinsdag 28 april was Heuvelland Zuid-Limburg overdag afgesloten voor dagtoeristen. Alleen bestemmingsverkeer was nog toegestaan. Dit besluit werd door Veiligheidsregio Zuid-Limburg genomen, toen het in het eerste weekend van april enorm druk bleek in het Heuvelland. De grote toestroom van groepen mensen vormde een risico voor ieders gezondheid in de strijd tegen het Coronavirus.

Stapsgewijze afbouw afsluiting

Afgelopen drie weekenden is de intensiteit van de afsluitingen en controles langzaam afgebouwd op basis van het gedrag van mensen. Tijdens het eerste weekend (Pasen) was het Heuvelland bijna overal afgesloten met hekken en toezichthouders, terwijl het afgelopen weekend mobiele monitoring en controles voldoende bleken te zijn. Omdat de grote toestroom van mensen inderdaad flink was afgenomen werd vooral gehandhaafd op de anderhalve meter afstand en groepsvorming. Die zaken zijn in de landelijke noodverordening geregeld. 

Mevrouw Annemarie Penn-te Strake, voorzitter Veiligheidsregio- Zuid-Limburg, kijkt tevreden terug op het verloop en effect van de maatregelen, maar geeft ook een waarschuwing; “Ga nou alsjeblieft niet massaal weer het Heuvelland in of naar andere plekken waar het druk is. Bewegen is gezond en doe dat ook vooral, maar bij voorkeur in je eentje en alleen in de eigen omgeving. Onze inwoners hebben laten zien, dat het kan, dus ik doe een beroep op ieders gezond verstand. Alleen samen kunnen we Corona overwinnen”.

Wel controles

Het Heuvelland mag dan weer voor iedereen toegankelijk zijn, gecontroleerd wordt er nog steeds. In de aangepaste landelijke noodverordening blijven de maatregelen van afstand en groepsvorming van kracht. Daarom zullen politieagenten, toezichthouders en BOA’s erop toezien dat iedereen zich aan de regels houdt. Niet alleen in het Heuvelland, maar ook in andere natuurgebieden, stadscentra, sportterreinen, (woon)winkels en op andere plekken waar mogelijk veel mensen bij elkaar komen.

Blijf zoveel thuis

Alle maatregelen zijn door de landelijke overheid verlengd, in ieder geval tot en met 19 mei. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden. Veiligheidsregio Zuid-Limburg doet dan ook een uitdrukkelijk beroep op iedereen om zich daaraan te houden. Ga alleen naar buiten voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen. De landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, werpen hun vruchten af. Dat is de verdienste van ons allemaal. Omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes vooruitzetten, maar de situatie is nog steeds fragiel. Dus houd vol!

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.