Koninklijke Onderscheidingen 2018

In Valkenburg aan de Geul zijn vijf Lintjes uitgereikt.

Paul Chambille (65 jaar), Schin op Geul, Lid in de Orde van Oranje Nassau 

De heer Chambille heeft in juni 2017 zijn 40-jarig jubileum als vrijwilliger bij Volleybalvereniging TC Sjin Up mogen vieren. In 1977 was hij de oprichter van deze vereniging en sindsdien is hij trainer en penningmeester. Daarnaast is hij vanaf 1987 penningmeester bij Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul. De heer Chambille vervult deze functie op een ervaren, zorgvuldige en betrouwbare manier. Vanuit zijn functie was hij betrokken bij diverse projecten in Schin op Geul. Sinds 2007 maakt de heer Chambille samen met een medevrijwilliger jaarlijks een reis naar Wit-Rusland om ingezamelde kleding, vitamines en medicijnen te brengen naar een familie die in één van de zwaarst getroffen gebieden van Tsjernobyl woont. De rest van het jaar werft hij sponsoren en organiseert hij benefietavonden.

Bert Dauven (56 jaar), Berg en Terblijt, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Dauven is een zeer bijzonder, gedreven en gerespecteerd politicus in Valkenburg aan de Geul. Al vanaf 1998 is hij politiek bedreven op bestuurlijk niveau. Zijn affiniteit ligt op het sociale werkgebied en staat bij hem hoog in het vaandel. De vele nevenactiviteiten die hij uitoefent geven aan hoe groot zijn betrokkenheid is met de het wel en wee op sociaal gebied. De mooie ondersteuningsbrieven zijn hier getuige van en geven dit in alle respect weer. Niet alleen door de politiek gedreven maar ook als inwoner heeft de heer Dauven de plaatselijke voetbalvereniging, het Rodekruis, het kerkbestuur en de stichting Senioren een warm hart toebedeeld.

Henk Drissen (75 jaar), Oud Valkenburg, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Drissen is sinds 1998 betrokken als vrijwilliger bij de Priorij "Regina Pacis". Hij is voor de zusters van de Priorij steun en toeverlaat op velerlei gebied. Als tolk bij allerlei officiële instanties, als persoonlijk adviseur voor de zusters en diverse dagelijks voorkomende zaken die voor de nu ouder wordende zusters steeds moeilijker worden. Ook de klussen (buitenprojecten) rondom het klooster worden onder begeleiding van de heer Drissen uitgevoerd. Kortom, men kan stellen dat de heer Drissen met hart en ziel verbonden is met de zusters van de Priorij "Regina Pacis".

Martin Marcus (72 jaar), Schin op Geul, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Marcus is met hart en ziel betrokken bij de gemeenschap van Schin op Geul. De fanfare Sint Cornelius, de stichting Gemeenschapsvoorzieningen en het Kerkbestuur van Schin op Geul kunnen bouwen op de betrokkenheid en bekwaamheid van de heer Marcus. Veelal bekleedt de heer Marcus een functie als bestuurslid, met name penningmeester, en dat al sinds 1991.

Jo Römling (78 jaar), Valkenburg, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

In april 1999 is de heer Römling benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn lidmaatschap als Raadslid en de vele activiteiten die destijds uitgevoerd werden. Tot op heden is de heer Römling nog steeds Raadslid. Dit geeft aan dat de heer Römling een gezien persoon binnen Valkenburg aan de Geul is. De heer Römling is een organisator PUUR SANG. Mede door zijn persoonlijke inzet als organisatorisch ondernemer en Voorzitter van de Stichting Evenementen Promotion zijn vele evenementen in Valkenburg aan de Geul tot stand gekomen. Evenementen (internationale) die voor Valkenburg aan de Geul van zeer grote economische waarde zijn. Al vanaf 1993 is de heer Römling persoonlijk in de weer om mooie evenementen te realiseren voor Valkenburg aan de Geul. Hij staat bekend als een leider, organisator en verbinder bij het organiseren van evenementen op alle niveaus.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.