5 maart inloopbijeenkomst inrichting omgeving voormalig Leeuwterrein / Par’Course

Dit item is verlopen op 06-03-2018.

Het ontwerp voor de inrichting van de omgeving van het voormalig Leeuwterrein / Par’Course is gereed. Op maandag 5 maart tussen 16 uur en 19 uur wordt in de Polfermolen (grote zaal) een inloopbijeenkomst georganiseerd waar u deze plannen kunt bekijken. Medewerkers van projectontwikkelaar Wyckerveste, Waterschap Limburg, landschapsarchitect Heusschen Copier en de gemeente zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Bent u niet in de gelegenheid om op 5 maart tussen 16 en 19 uur binnen te lopen? Kijk dan voor het ontwerp vanaf 6 maart op deze website.

Welke informatie kunt u deze avond inzien?

De gemeente Valkenburg aan de Geul en het Waterschap Limburg hebben een ontwerp laten maken voor een nieuwe inrichting van de terreinen gelegen tussen de Geul en de Prinses Beatrixsingel en het braakliggend terrein naast de nieuwe parkeerplaats van de Valkenier. In deze ontwerpen zijn ook de parkeervoorzieningen ingepast die er komen voor de nieuwe ontwikkeling op het Leeuwterrein. Ook worden er een aantal maatregelen voorgesteld voor de Prinses Beatrixsingel.

In opdracht van Wyckerveste is er een ontwerp gemaakt van de visvijver, die eveneens in dit gebied ten noorden van de Geul wordt ingepast.

Vervolg

De voorliggende plannen zullen de komende periode verder worden uitgewerkt, waarna besluitvorming over de uitvoering zal plaatsvinden. Voordat vervolgens met de uitvoering gestart kan worden, wordt per onderdeel dat vergunningplichtig is, nog een vergunningentraject  doorlopen.   

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.