Bestemmingsplan vastgesteld en omgevingsvergunning verleend

Dit item is verlopen op 22-02-2018.

Op 11 december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Partiele herziening BP Kernen 2010 – Herontwikkeling Leeuwbierterrein’ gewijzigd vastgesteld. Op 2 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend voor dit project. Het bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning met relevante bijlagen liggen tot en met 21 februari 2018 op de volgende wijze ter inzage:

•          bij het Klantencontactcentrum (KCC) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis zijn de analoge stukken raadpleegbaar. Er kan dan geen nadere toelichting worden gegeven.

•          via deze website zijn de belangrijkste stukken raadpleegbaar (vanwege de omvang van de stukken is het niet mogelijk om deze allemaal raadpleegbaar te maken via de website). Klik hier om de stukken in te zien

Indien u een nadere toelichting wenst dan kunt u via tel. 14 043 een afspraak maken met Patrick Frijns van het team Vergunningen.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.