Wat is de volgende stap in de procedure?

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

De eventueel ontvangen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden na 13 september aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Het standpunt van het College gaat vervolgens naar de Raad. De Raad neemt een definitief  standpunt in over de eventuele zienswijzen en neemt een besluit over het al dan niet (gewijzigd)  vaststellen  van het bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan, neemt  het College een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. Na de besluitvorming door het college gaat de beroepstermijn lopen van zes weken. Als het bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning in werking is getreden,  kan Wyckerveste BV starten met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het Leeuwterrein. Overigens zal vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van omgevingsvergunning al gestart worden met voorbereidende werkzaamheden. Zo starten in oktober 2017 de sloopwerkzaamheden op het Leeuwterrein. 

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.