Wat is de volgende stap in de procedure?

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Wat is de volgende stap in de procedure?

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

De eventueel ontvangen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden na 13 september aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Het standpunt van het College gaat vervolgens naar de Raad. De Raad neemt een definitief  standpunt in over de eventuele zienswijzen en neemt een besluit over het al dan niet (gewijzigd)  vaststellen  van het bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan, neemt  het College een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. Na de besluitvorming door het college gaat de beroepstermijn lopen van zes weken. Als het bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning in werking is getreden,  kan Wyckerveste BV starten met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het Leeuwterrein. Overigens zal vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van omgevingsvergunning al gestart worden met voorbereidende werkzaamheden. Zo starten in oktober 2017 de sloopwerkzaamheden op het Leeuwterrein. 

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.