Reconstructie verbindingsas Oude Provinciale weg Houthem

Dit item is verlopen op 18-07-2017.

Realisatie van het eerste stuk van de ‘verbindings-as’ van Buitengoed Geul & Maas van start

In Houthem St. Gerlach wordt een start gemaakt met de reconstructie en herprofilering van de Provinciale weg. Hiermee wordt gewerkt aan de allereerste schakel van de verbindings-as van Buitengoed Geul & Maas (BGM).

Projectinformatie reconstructie Provinciale weg Houthem 

In Houthem wordt de verbindingsas aangelegd vanaf Strabeek tot aan de Stationsweg. Binnen het plan wordt ook de Stationsweg vanaf St. Gerlach tot de spoorlijn meegenomen. Tot slot wordt de toegangsallee tot Chateau St. Gerlach aangepakt.

Planning / duur van de werkzaamheden

In totaal zullen de werkzaamheden circa 16 weken duren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd zodat de bereikbaarheid  blijft gegarandeerd. Hierbij is rekening gehouden met de diverse evenementen die plaatsvinden in Valkenburg aan de Geul en op het Chateau St. Gerlach.

Als de weersomstandigheden het toelaten zal de aannemer in de laatste week van mei de werkzaamheden afronden.

Omleidingsroutes / bereikbaarheid

Via de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente Valkenburg aan de Geul of via bewonersbrieven (binnen het plangebied) worden de actuele omleidingsroute / tijdelijke verkeersmaatregelen kenbaar gemaakt. Dit is een dynamisch proces omdat één en ander afhankelijk is van de voortgang van de werkzaamheden.

Openbaar vervoer

Met Arriva vindt afstemming van de werkzaamheden plaats. Op dit moment blijft het openbaar vervoer gehandhaafd.


Indien er vragen zijn, kunt u zich wenden tot

  • Roy de Haas, toezichthouder      (06) 22 44 91 04 / rdh@kragten.nl
  • Frank Soentjens, uitvoerder       (06) 30 99 75 20

Tijdens de werkzaamheden is een omleidingsroute van kracht.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.