Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Vernieuwing gas- en waterleidingen

Vanaf maandag 11 mei 2020 vinden er werkzaamheden plaats op het traject Houthemerweg (start ter hoogte van oprit A79) richting Vroenhof en St. Gerlach. In opdracht van Enexis en WML worden daar de gas- en waterleidingen vernieuwd.

Er wordt telkens aan één van de weghelften gewerkt. Het verkeer ter hoogte van het werkvak wordt met een stoplicht geregeld. Zodra de werkzaamheden binnen de bebouwde kom plaatsvinden worden omwonenden waar nodig met een brief op de hoogte gebracht. De werkzaamheden zullen naar verwachting einde 2020 worden afgerond, onder voorbehoud van weers- en ondergrondse omstandigheden.

U kunt enige overlast ervaren als gevolg van de werkzaamheden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Indien u aanvullend informatie wenst kunt u contact opnemen met de aannemer van dit project:

Visser & Smit Hanab (VSH)

Projectuitvoerder Ferdi Dings, bereikbaar tussen 8:00 en 16:00 uur op werkdagen via telnr. 06-83869710.


Een overzicht van werkzaamheden aan kabels en leidingen in de gemeente is te bekijken via deze plattegrond.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.