Werkzaamheden Valkenburgerstraat

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Werkzaamheden Valkenburgerstraat

BLM Wegenbouw heeft opdracht ontvangen voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Valkenburgerstraat in Berg en Terblijt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij optimaal rekening wordt gehouden met geplande evenementen. Deze fasering draagt ook bij aan de bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

Het werk start op 4 november 2019 en duurt t/m het derde kwartaal van 2020. Hoewel deze termijn realistisch is gepland, zijn de werkzaamheden onderhevig aan weers- en ondergrondse omstandigheden. Hierdoor kan mogelijkerwijs de planning worden bijgesteld.


Asfalteringswerkzaamheden op donderdag 18 juni

Fase E, Pastoor Brouwersstraat tot Doctor Goossenstraat

  •        In de Pastoor Brouwersstraat wordt de onderlaag en tussenlaag asfalt aangebracht;
  •        Daarnaast wordt de deklaag asfalt (bovenste laag asfalt)  aangebracht op de Valkenburgerstraat vanaf de Burgemeester Muijtersstraat tot de Doctor Goossensstraat.
  •        De deklaag asfalt in de Pastoor Brouwersstraat wordt op een later moment aangebracht.

Fase F + G, Gondulphusstraat - Fontersstraat

  •        Op het gedeelte Valkenburgerstraat tussen de Gondulphusstraat en de Fonterstraat wordt de onderlaag en tussenlaag asfalt aangebracht;
  •        Aansluitend in de dagen erna zullen ook de kruisingen worden verhard met bestrating, de deklaag asfalt zal op een later moment worden aangebracht.

Fase H, Fonterstraat tot Op de Dries.

  •        Tussen de Fonterstraat en Op de Dries, wordt de deklaag asfalt aangebracht. Na het aanbrengen van de deklaag asfalt is fase H gereed.

Tijdens asfaltwerkzaamheden is het niet mogelijk om met de auto het werkvak te betreden.

Ook dient u rekening te houden met hinderbeleving door extra bouwverkeer ter plaatse.


Fase G

Op dit moment werkt BLM aan fase E en fase H van de Valkenburgerstraat. De werkzaamheden aan het riool in fase E (tussen de Pastoor Muijtersstraat – Dr. Goossensstraat) zijn nagenoeg gereed. BLM start daarom met de rioolwerkzaamheden in de volgende fase, fase G van de Gondulphusstraat tot en met de Fontersstraat.

Werkzaamheden

Fase G wordt opgeknipt in drie subfases:

G1 Gondulphusstraat – Pastoor Pendersstraat;

G2 Pastoor Pendersstraat – Bossgaet;

G3 Bossgaet – Fonterstraat.

Planning

BLM start op donderdag 23 april met het frezen van de asfaltverharding op fase G1 en G2. Ter plaatse van fase G1 wordt de asfalt geheel verwijderd, fase G2 blijft nog enige tijd berijdbaar.Vanuit de Gondulphusstraat gaat BLM daarna het riool aanbrengen.

In het gebied tussen de Gondulphusstraat en de Pastoor Pendersstraat wordt het bestaande riool aangepast naar een gescheiden rioolstelsel. Opeenvolgend wordt ook in fase G2 en fase G3 het bestaande riool aangepast. Deze werkzaamheden volgen elkaar logischerwijs op richting de Fonterstraat. Fase G3 van de Bossgaet naar de Fonterstraat blijft zo lang mogelijk beschikbaar doorgaand verkeer.

BLM spant zich in om subfase G1 t/m G3, het gebied tussen de Gondulphusstraat en de Fonterstraat in 10 weken gereed te hebben. Uiteraard zijn zij hierbij wel afhankelijk van weer- en ondergrondse omstandigheden.

Bereikbaarheid van woningen

De Valkenburgerstraat wordt tussen de Gondulphusstraat.tot en met de Fontersstraat afgesloten voor autoverkeer. Daar waar werkzaamheden plaatsvinden, dient parkeergelegenheid in de nabije omgeving te worden gezocht. Woningen zijn dan te voet of per fiets bereiken over het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten. Er wordt geen omleidingsroute ingesteld. Lokaal verkeer kan via de Lange Akker of de Rijksweg het werkvak passeren. De route vanaf de Rijksweg via de Fonterstraat naar de Bossgaet blijft tijdens fase G1 en G2 mogelijk.

Meer informatie

BLM Wegenbouw

Christian Reuls  | 06 – 8398 3728 | c.reuls@blmwegenbouw.nl
 


Fase H

Op donderdag 26 maart start BLM met een gedeelte van de werkzaamheden aan fase H van de reconstructie Valkenburgerstraat. Gestart wordt met de parkeerplaats aan de voorzijde van de sporthal. Op maandag 6 april start BLM ook met de werkzaamheden aan de trottoirs en rijbaan van fase H van de reconstructie Valkenburgerstraat. De rijbaan tussen de Fonterstraat en Op de Dries zal worden opgebroken en is daarbij niet meer toegankelijk voor autoverkeer. Het opnieuw aanbrengen van de voetpaden en rijbaan neemt ca. 5 weken in beslag. Het aanbrengen van de asfalt wordt gecombineerd met een andere fase op dit project en kan om deze reden wat later worden uitgevoerd.

Planning en fasering

Aanvankelijk waren de werkzaamheden aan dit gedeelte van de Valkenburgerstraat gepland in de periode van zomervakantie. In deze tijd van het jaar, zou de hinder voor schoolgaande verkeersdeelnemers het kleinst zijn. BLM zoekt op dit moment naar een manier om haar medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder daarbij extra overlast te genereren. Op dit moment is de sporthal gesloten en wordt de basisschool en kinderopvang slechts zeer beperkt bezocht. Om deze reden kiest BLM ervoor om zowel de parkeerplaats als ook de rijbaan van fase H te vernieuwen.

Bereikbaarheid

De Valkenburgerstraat wordt tussen de Fonterstraat en Op de Dries afgesloten voor autoverkeer. Het parkeerterrein gelegen tussen de Fonterstraat en Op de Dries dient op maandag 6 april vanaf 7:00 uur vrij te zijn van auto’s. Woningen zijn dan te voet of per fiets bereiken over het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten. Er wordt geen omleidingsroute ingesteld. Lokaal verkeer kan via de Lange Akker of de Rijksweg het werkvak passeren. Parkeerruimte dient in de nabije omgeving te worden gezocht.

Beneden aan deze pagina vindt u de bewonersbrief voor omwonenden met als bijlage de tekening met het werkvak van Fase H.


Uitvoering Fase E

Op woensdag 8 april start BLM met de werkzaamheden aan fase E van de reconstructie Valkenburgerstraat. BLM spant zich maximaal in om fase E in 8 weken gereed te hebben. Uiteraard zijn we hierbij wel afhankelijk van weer- en ondergrondse omstandigheden, overheidsadvies en de gezondheid van onze medewerkers.


Huisvuilcontainers

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon uw huisvuil / container aan de weg zetten zoals u dat gewend bent. BLM verzorgt het inzamelen en na lediging het weer terugzetten van de containers. Vermeld hierbij uw huisnummer duidelijk zichtbaar op de afvalcontainer. U mag natuurlijk ook zelf uw huisvuilcontainers op de verzamelplek buiten het werk zetten.


Afstemming in de bouwkeet van BLM

Aan de achterzijde van de kerk heeft BLM een ketenpark geplaatst voor de duur van het project. Vanaf deze centrale locatie wordt het werk aangestuurd. BLM nodigt iedereen met vragen of opmerkingen uit om af te spreken in onze keet. Indien u hier gebruik van wil maken, neem dan contact op met Christian Reuls van BLM Wegenbouw. Hij staat u graag persoonlijk te woord.

Wij houden u samen met BLM Wegenbouw op de hoogte van de voortgang en bijzonderheden tijdens het werk. Informatie vindt u telkens op deze pagina, of via de handige app van BLM Wegenbouw (iOS/ Google Play).

Indien u aanvullend informatie wenst kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project:

Christian Reuls (c.reuls@blmwegenbouw.nl)

Downloads

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.