Nadere regels meldingsplichtige straatartiesten 2019

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

De nadere regels zijn bedoeld om een optreden als straatartiest mogelijk te maken en tegelijkertijd om onevenredige overlast te voorkomen. In deze regels wordt een onderscheid gemaakt in een categorie straatartiest tot 6 personen en een categorie straatartiest vanaf 6 personen. In

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens