College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt de voorstellen voor de gemeenteraad voor en zorgt voor de uitvoering. Daarnaast voert het college een aantal wetten en verordeningen uit.
 

dr. J.J. Schrijen

Schrijen
contactgegevens en taken dr. J.J. Schrijen
FunctieBurgemeester
AdresPostbus 998
6300AZ  Valkenburg
E-mailadresinfo@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Communicatie en PR
 • Openbare Orde en Veiligheid, Leefbaarheid en Zelfsturing (proces)
 • Brandweer/ Politie/ Openbare Orde
 • Personeel en Organisatie
 • Strategische Agenda/Projecten
 • Toezicht en Handhaving
 • Dienstverlening, Regeldrukvermindering en Vergunningen APV

Hoofdfunctie:

 • burgemeester Valkenburg aan de Geul

Nevenfuncties:

 • Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in Limburg (onbezoldigd)
 • voorzitter RvT stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs ( LVO) (bezoldigd)
 • lid RvC Vereniging Hendrick de Keyser (onbezoldigd)
 • lid Algemeen Bestuur stichting Limburgs Landschap (onbezoldigd)

drs. C.P.J.L. Vankan

Vankan
contactgegevens en taken drs. C.P.J.L. Vankan
FunctieWethouder
E-mailadresc.vankan@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en Waterstaat
 • Openbaar Vervoer/ Mobiliteit/ Parkeerbeleid
 • Openbare Ruimte
 • Natuur en Landschap
 • Vergunningen WABO
 • Gemeentelijke Eigendommen
 • Facilities/ ICT
 • Groeves
 • Zelfsturing (uitvoering)

Nevenfuncties:

 • Stafadviseur bij de afdeling Historisch Goud van de gemeente Heerlen (bezoldigd)
 • Bestuurslid Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid - Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Buitengoed Geul en Maas (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Wonen en Ruimte Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Natuur en Landschap Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Monumentencommissie district Mergelland (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Regiotrekkers Overleg Water Limburg (BROL) (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Kernoverleg Limburg (onbezoldigd)
 • Lid VNG-commissie Wonen, Ruimte en Mobiliteit (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Afvalwater Maas en Mergelland (onbezoldigd)
Politieke partijAlgemeen Belang

mr. drs. C.M.J. Bisschops

Bisschops
contactgegevens en taken mr. drs. C.M.J. Bisschops
FunctieWethouder
E-mailadresc.bisschops@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Economie en Toerisme
 • Werkgelegenheid en Participatie (Podium)
 • Retail/Uitstallingenbeleid
 • Evenementen
 • Vergunningen Parkeren en Exploitaties
 • Kunst en Cultuur/Bibliotheek
 • FinanciĆ«n/Subsidies
 • Onderwijs (voortgezet en maatschappelijke stages)
 • Zelfsturing (uitvoering)

Nevenfuncties:

 • Mede-eigenaar HiBi-Group, h.o. SOE-Strategy (bezoldigd)
 • Bestuurslid BSGW (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Podium24 (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Annex (onbezoldigd)
Politieke partijCDA

drs. R. Meijers

Meijers
contactgegevens en taken drs. R. Meijers
FunctieWethouder
E-mailadresr.meijers@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Duurzaamheid/ Milieu/ Afval/ Energie
 • Sport, Gezondheid en Recreatie
 • Accommodaties/ Polfermolen
 • WMO/ Ouderen/ Participatiewet
 • Jeugdzorg/ Jongeren/ Opvang
 • Monumenten
 • Onderwijs (huisvesting, kinderopvang, basisonderwijs)
 • Zelfsturing (uitvoering)

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid GGD Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Omnibuzz (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Via Belgica (onbezoldigd)
Politieke partijPGP

L.T. J. M. Bongarts

Bongarts
contactgegevens en taken L.T. J. M. Bongarts
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresl.bongarts@valkenburg.nl

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens