Gemeenteraad

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Gemeenteraad

De actuele zetelverdeling en de vergaderstukken voor de raads- en commissievergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem (RIS).


De gemeenteraad is het hoogste (democratisch gekozen) orgaan binnen de gemeente. Op 23 maart 2018 zijn de volgende fracties in de gemeente Valkenburg aan de Geul binnen de raad gekozen: AB (5 zetels), CDA (4 zetels), VSP (3 zetels) PGP (3 zetels) en VVD (2 zetels).

De leden van de raad worden om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners. Om de raadsleden te kiezen, of om als raadslid gekozen te worden, moet u 18 jaar zijn. Op grond van deze rechtstreekse verkiezing van gemeentelijke volksvertegenwoordigers heeft u als inwoner direct invloed op samenstelling van de gemeenteraad en dus ook op de belangrijkste bestuurlijke besluiten.

De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester als college van burgemeester en wethouders (B&W) het dagelijks bestuur van de gemeente.

De burgemeester is tevens de voorzitter van de gemeenteraad.

Sinds de invoering van het dualisme in 2002 heeft de gemeenteraad drie taken:

  • de gemeenteraad vertegenwoordigt de burgers (volks vertegenwoordigende functie)
  • de gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente (kaderstellende functie)
  • de gemeenteraad controleert het college van B&W (controlerende functie).

Voorafgaand aan de raadsvergadering komen de verschillende raadscommissies bij elkaar. Zij bespreken uitgebreid de onderwerpen die in de raadsvergadering aan de orde komen. De vergaderdata en de betreffende agenda’s worden bekend gemaakt op de Stadhuispagina in het huis-aan-huisblad VIA Valkenburg en op deze website.

Instrumenten gemeenteraad

Om alle taken goed te kunnen doen, heeft de gemeenteraad een aantal instrumenten en rechten:

  • initiatief (raadsleden kunnen een eigen plan inbrengen in de raad)
  • indienen van een motie (raadsleden vragen het college van burgemeester en wethouders om een bepaald plan uit te voeren of zij vertellen in een korte verklaring wat zij van een bepaald onderwerp vinden)
  • indienen van een amendement (raadsleden kunnen vragen om veranderingen in raadsbesluiten)
  • verzoek om informatie (raadsleden kunnen mondelinge en schriftelijke vragen stellen aan de burgemeester of de wethouders)
  • interpellatie (raadsleden kunnen vragen voor een debat met een lid van het college van burgemeester en wethouders waarin hij/zij bijvoorbeeld moet verantwoorden hoe het gaat met de uitvoering van een bepaald plan
  • onderzoek (raadsleden kunnen onderzoek doen naar een bepaald onderwerp, door bijvoorbeeld een deskundige in te huren. Raadsleden krijgen ook hulp van de rekenkamer die onderzoekt of het gemeentelijk geld goed besteed is)

De actuele zetelverdeling en de vergaderstukken voor de raads- en commissievergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem (RIS).

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens