Rekenkamercommissie

Elke gemeente in Nederland beschikt over een rekenkamer of rekenkamercommissie. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met vijf andere gemeenten: Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth. Deze gemeenten hebben voor een eigen rekenkamercommissie gekozen, maar bij de samenstelling van die commissies is gekozen voor een personele unie. Met de rekenkamercommissie beschikken de gemeenteraden over een instrument om hun controlerende taak beter uit te voeren. De rekenkamercommissie verricht onderzoeken en doet aanbevelingen om gemeenten nog beter en efficiĆ«nter te laten functioneren.

Bij de onderzoeken gaat het om:

  • doeltreffendheid: in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?
  • doelmatigheid: had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden bereikt?
  • rechtmatigheid: zijn bij de aanwending van middelen geen fouten gemaakt.

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een secretaris. Bij de samenstelling van de commissie is gekozen voor een grote variƫteit aan deskundigheid en kennis.

Meer informatie over de Rekenkamercommissie.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens