Brandveiligheid, melding of vergunning

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of bouwwerk moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Voor de meer risicovolle soorten gebruik moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik aanvragen, of een gebruiksmelding doen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

In de volgende gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor brandveilig gebruik van het gebouw of ander bouwwerk:

 • U biedt als bedrijf slaapgelegenheid aan meer dan 5 personen. Bijvoorbeeld in een hotel of pension.
 • U biedt in een zorginstelling slaapgelegenheid aan meer dan 5 personen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen aanwezig. Bijvoorbeeld voor dagopvang.

Let op! Vraagt u geen omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik van het gebouw, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

In de volgende gevallen moet u een melding doen voor brandveilig gebruik van een gebouw of ander bouwwerk:

 • In het gebouw zijn meer dan 50 personen aanwezig. Dit geldt niet voor woningen.
 • U verhuurt in een woning kamers aan meer dan 5 personen.
 • Het gebouw voldoet niet aan de eisen voor brandveilig gebruik, maar door een andere oplossing is het net zo veilig. Bij de melding moet u duidelijk aantonen dat de maatregelen zorgen voor een 'gelijkwaardige' oplossing.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Naast het aanvraagformulier gebruiksvergunning of gebruiksmelding heeft u een plattegrond en tekeningen nodig. Op de plattegrond moeten de volgende gegevens staan:

 • Schaalaanduiding;
 • Per bouwlaag: De hoogte van de vloer boven het meetniveau (aansluitend terrein);
 • De gebruiksoppervlakte;
 • Het maximaal aantal personen;

Per ruimte:

 • De vloeroppervlakte;
 • De gebruiksbestemming;
 • Bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimten;
 • De opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Gebruiksbesluit;

Aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig): Brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;

 • Vluchtroutes;
 • Draairichting van deuren;
 • Zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3 van het Gebruiksbesluit;
 • Sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid, van het Gebruiksbesluit;
 • Vluchtrouteaanduidingen;
 • Noodverlichting;
 • OriĆ«ntatieverlichting als bedoeld in artikel 2.3.10 van het Gebruiksbesluit;
 • Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
 • Brandslanghaspels;
 • Mobiele brandblusapparaten;
 • Droge blusleidingen;
 • Brandweeringang;
 • Sleutelkluis of -buis;
 • Brandweerlift.

Overige eisen aan de plattegrond en tekeningen:

 • De situatietekening is voorzien van een noordpijl;
 • De situatietekening heeft een schaal van 1:1000 of groter; 
 • De plattegronden van gebouwen met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 hebben een schaal van 1: 100 of meer. De plattegronden van gebouwen met een brutovloeroppervlakte van 10.000 m2 of meer, hebben een schaal van 1:200 of meer.
   
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Aanvraag vergunning

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

4 weken na uw melding kunt u het gebouw gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

gebruiksvergunning; gebruikersvergunning; vergunning brandpreventie; toestemming tot het gebruik van pand of inrichting; bedrijfsverbouwing; bedrijfsuitbreiding; bedrijfsinrichting; bedrijfswijziging; bedrijfsaanpassing; bedrijfsopening; brandveiligheid; nooduitgang; vluchtroute; brandblusser; brandbeveiliging; brandalarm; brandveilig; omgevingsvergunning; omgevingsloket; gebruiksmelding; vergunningcheck; Wabo; wabo; melding; gebruik; Gebruiksbesluit; omgevingsrecht; bouwwerk; gebouw;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens