Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor dit product dient u een afspraak te maken. 

Afspraak maken


Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

  • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Gaat het om einde geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring dat u en uw partner het geregistreerd partnerschap willen beƫindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring samen met uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u de partnerschapsregistratie ontbinden via de rechter.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Echtscheiding

U laat uw advocaat de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

Dit gaat op dezelfde manier als een echtscheiding.

Einde geregistreerd partnerschap door verklaring

U laat de verklaring van u en uw partner inschrijven bij de gemeente. Uw advocaat kan dit ook voor u doen. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Inschrijven echtscheiding bij de gemeente

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

Inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente

Bij einde door de rechter: zie echtscheiding.

Bij einde door een verklaring:

  • de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beĆ«indigen
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in. Daarna is de scheiding definitief.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

scheiden; ontbinding van huwelijk aangeven; melding van echtscheiding; uit elkaar gaan; boedelscheiding; alimentatie; bezoeksregeling; hertrouwen; partnerschap verbreken; relatie verbreken; breuk; echtbreuk; huwelijksontbinding; van tafel en bed; onthechting; bezoekregeling; scheiding; echtscheidingsakte; geregistreerd partnerschap ontbinding; echtscheiding inschrijving;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens