Inburgeren

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Vreemdelingen met een verblijfsvergunning zijn in veel gevallen inburgeringsplichtig. Kijk op www.inburgeren.nl of u wel/niet inburgeringsplichtig bent.

Inburgeringsplichtigen met een verblijfsvergunning waarvan de verzenddatum op of na 1 januari 2013 ligt, vallen onder de nieuwe Wet Inburgering. U dient zelf uw inburgering te regelen en te betalen. Voor nadere informatie kunt u kijken op de site: www.inburgeren.nl.
 

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

 • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering.
 • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Wie moet inburgeren?

U moet inburgeren als:

 • u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd hebt .
 • u geestelijk bedienaar bent: u werkt als voorganger of pastor (imam, dominee, rabbijn, pandit), godsdienstleraar, leraar levensbeschouwing of zendeling.

Wie hoeft niet in te burgeren?

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • de pensioenleeftijd hebt bereikt
 • een paspoort hebt van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, of familielid bent van iemand met zo’n paspoort
 • 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest, voordat u 16 jaar werd
 • een psychische, lichamelijke verstandelijke beperking hebt
 • Nederlandse diploma’s hebt of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

Wat gebeurt er als ik niet wil inburgeren?

Inburgeren is verplicht. Dit betekent dat u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt U bij de afdeling Burger een afspraak maken voor een intake-gesprek. U krijgt dan een inburgeringsaanbod. 

Ik moet inburgeren vanaf 1 januari 2013

Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Daarna doet u het volgende:

 • U zoekt zelf een inburgeringscursus.
 • U betaalt zelf de inburgeringscursus.
 • U schrijft zich in voor het inburgeringsexamen.
 • U betaalt zelf het inburgeringsexamen.
 • U kunt geld lenen bij DUO.

Ik ben vóór 1 januari 2013 begonnen met inburgeren

Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. Zij regelt dat u een cursus en het examen kunt doen.

Ik woon in het buitenland

Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Als u wordt uitgenodigd voor een intake-gesprek dient u de navolgende stukken mee te brengen:

 • Inwilligende beschikking IND
 • verblijfspasje
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

U kunt het examen maken binnen 8 weken nadat u betaald hebt.

Moet u inburgeren vanaf 1 januari 2013? Dan moet u binnen 3 jaar voor het examen slagen. Was u vóór 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren? Dan moet u binnen 3,5 jaar voor het examen slagen.

Bent u geslaagd? Dan krijgt u binnen 4 weken een brief dat u uw diploma kunt ophalen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een inburgeringsaanbod. 

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Asielzoeker, inburgeren, taalles

cursus voor vreemdelingen; taalcursus buitenlanders; toets gesproken Nederlands; kennis Nederlandse samenleving; inburgeraar; naturalisatie; diploma; inburgeringsdiploma; inburgeringsplicht; inburgeringsplichtig; vrijstellingstoets; nieuwkomer; oudkomer; DUO; inburgeringsexamen;

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Zie www.inburgeren.nl voor alle informatie over inburgeren.

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens