Incidentele subsidies

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Instellingen kunnen voor éénmalige activiteiten een aanvraag indienen voor incidentele subsidie. Het moet daarbij wel gaan om activiteiten die niet tot de ‘kernactiviteiten’ van de instellingen behoren.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

 • activiteit moet in Valkenburg aan de Geul plaatsvinden;
 • activiteit moet afwijken van de reguliere kernactiviteiten;
 • geen ondersteuning goede doelen;
 • de activiteit moet een relatie hebben met leefbaarheid, cultuur, gezondheid of sport;
 • maximaal 1 keer  per jaar incidentele subsidie;
 • maximaal 2 keer subsidie voor dezelfde activiteit;
 • de subsidie is maximaal 10% van de totale kostenbegroting;
 • de maximale bijdrage is € 1.000,-- in een tekort.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Incidentele subsidies kunt u het hele jaar door aanvragen, doormiddel van het indienen van een volledig ingevuld aanvraagformulier voorzien van de  hieronder genoemde bijlagen:

 • begroting en dekkingsplan;
 • eventuele intentieverklaringen van de samenwerkende partners;
 • statuten van de vereniging of stichting met een kopie van aansluiting bij de Kamer van Koophandel (alleen als u de eerste keer aanvraagt).

De subsidieaanvraag moet voorafgaand aan de activiteit ingediend worden.

Het aanvraagformulier kunt u invullen en uitprinten onder het tabblad documenten en vervolgens ondertekenen en opsturen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan het aanvragen en in behandeling nemen van een subsidieaanvraag zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Eenmalig subsidie, incidenteel subsidie, projectsubsidie, Donatie, Toelage, Tegemoetkoming, Geldelijke tegemoetkoming, Steun, Geldelijke steun. Bijdrage, Geldelijke bijdrage, Sportsubsidie, Jaarlijkse subsidie, Vaste subsidie, Incidentele subsidie

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens