Kabels en leidingen leggen in openbare grond

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Het is niet toegestaan om zonder vergunning van de gemeente Valkenburg aan de Geul kabels en leidingen te leggen c.q. te graven in trottoirs, wegen, bermen, etc.

Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit e.d.). Deze moet u apart aanvragen bij de betreffende leveranciers.

Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Na toestemming van de gemeente om kabels en leidingen te mogen  leggen, dient er een zogenaamde Klic-melding gedaan te worden bij het kadaster.

Nieuwe leidingen dienen in het kader van de wet WION geregistreerd te worden bij/door het kadaster.
 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Wilt u bovengrondse leidingen plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

Voor ondergrondse leidingen geldt het volgende:

  • Instemmingsbesluit aanvragen bij de gemeente.
  • Meld de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied bij het Kadaster.
  • De gemeente co├Ârdineert de meldingen aan de hand van informatie van het Kadaster. Door de co├Ârdinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.
     
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Klic melding; graven in openbare grond; graven in gemeentegrond; kabels- en leidingenvergunning; Wet informatie-uitwisseling openbare netten; WION; graven;

kabels, leidingen, aanleg glasvezel, rioolaansluiting, waterleiding

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens