Kadastrale informatie

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster topografische gegevens, gegevens over beperkingen op onroerend goed en gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • woningrapport
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.

Twijfelt u over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren? Dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

eigendomsgegevens; meetgegevens; informatie over pand of bouwkavel; afmetingen van grond; bouwjaar van een pand; grondeigenaar; erfgrens; erfscheiding; erfafscheiding; tuingrens; tuinscheiding; kadastrale gegevens kopie; beperkingsgegevens; cartografische gegevens; luchtfoto’s; terreinverkenning; ondergrondse netten; WION; WKPB; Klic; grondroerder, netbeheerder; BAG; bestemmingsplan, ruimtelijk plan; structuurvisie; vastgoed; topografie;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens