Kinderopvang controle

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Kinderopvang komt voor in de vorm van kinderdagverblijven buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De gemeente heeft bij wet de taak om alle organisaties die kinderopvang aanbieden te controleren en te handhaven indien niet wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Contactinformatie:

Afdeling kinderopvang van de gemeente Maastricht
Gemeente Maastricht
Sociale zaken Maastricht-Heuvelland
Afdeling kinderopvang
Postbus 4902
6202 TC Maastricht
043-3503194

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Jaarlijks worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang  en gastouderbureaus in opdracht van de gemeente gecontroleerd door de GGD. Van alle gastouders wordt een deel gecontroleerd (steekproefsgewijs).

Er wordt onder meer door de GGD gecontroleerd op hygiëne, veiligheid en pedagogisch handelen.

Indien er niet wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen, kan de gemeente de betreffende organisatie of gastouder handhaven conform de beleidsregels toezicht- en handhaving wet kinderopvang welke door het college van burgemeester en Wethouders zijn vastgesteld. Hierin staat uitgebreid beschreven wat de sancties zijn per overtreding.

De uitvoering van deze toezicht- en handhavingstaken gebeurd door de afdeling kinderopvang van de gemeente Maastricht.

Bent u op zoek naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouder of BSO (buitenschoolse opvang) en wilt u weten welke voorzieningen er bij u in de buurt zijn? Of wilt u het inspectierapport van een opvangvoorziening inzien? Kijk dan op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor toezicht en handhaving worden betaald uit de post kinderdagverblijven.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

toezicht kinderopvang; kinderdagverblijf; kindercentrum; kinderopvang; illegale opvang; gastouder; BSO; NSO; buitenschoolse opvang; naschoolse opvang; gastouderopvang; gastouderbureau; handhavingsinstrumenten; handhaving; toezichthouder; controle; klachten; geschil; geschillencommissie; register kinderopvang inschrijving;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens