Leerlingenvervoer gymnastiekonderwijs

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Scholen verzorgen gymnastiekonderwijs. De gemeente heeft de wettelijke taak zorg te dragen voor een geschikte gymnastieklocatie en indien deze niet gelegen is bij de school, het vervoer hiervoor te regelen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Middels een aanbesteding wordt een raamovereenkomst afgesloten met een vervoerder. Deze vervoerder regelt het vervoer van en naar de gymnastieklocatie voor de scholen Vilt en St. Gerlachus (sporthal Bosdries) en OBS Broekhem (sporthal Polfermolen).

De overige scholen gymmen binnen loopafstand op de volgende locaties: Blokhut, ‘t Geboew en Polfermolen, Bosdries. Hoeveel uren een school mag gymmen wordt vastgelegd via een berekening aan de hand van het aantal leerlingen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor de huur van de accommodatie en het vervoer van en naar de accommodatie  gymnastiekonderwijs komen voor rekening van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

bus, gymnastiekonderwijs, gymvervoer, gym, gymnastiek, basisschool, vervoer, sport

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens