Legaliseren diploma

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Met ingang van 1 januari 2012 legaliseert of waarmerkt de gemeente geen diploma’s meer.

Redenen

  • Er ontstaat een schijnzekerheid door de waarmerking van diploma’s en getuigschriften.
  • Er ontstaat een schijn van bewijskracht, want tegen de gewaarmerkte kopie  is altijd tegenbewijs mogelijk.
  • De gemeente kan niet vaststellen of het document echt is.
  • Er bestaat geen wettelijke grondslag voor waarmerking van diploma’s en getuigschriften door de gemeente.
  • Nederlandse diploma’s zijn online raadpleegbaar in het diplomaregister via www.duo.nl

Geadviseerd wordt het originele document te tonen bij de onderwijsinstelling die er om vraagt, zonder legalisatie/waarmerking van de gemeente.

De Nederlandse onderwijsinstelling, die het diploma heeft afgegeven, kan echter gevraagd worden een gewaarmerkte kopie op basis van het originele diploma af te geven. Het ministerie heeft hierover reeds een bericht verzonden aan de onderwijsinstellingen waarbij tevens verzocht werd de leerlingen niet meer te verwijzen naar de gemeente.
 

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

legaliseren, diploma, document, onderwijs, duo

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens