Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Digitaal aanvragen


Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk
 • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
 • het aanleggen van een weg
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
 • het plaatsen van een alarminstallatie
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
 • het kappen van bomen
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan
 • het vervuilen van het milieu
 • een gebruiksvergunning, in verband met voorschriften over onder andere brandpreventie

Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag online indienen met uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen online indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Gewone aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Wabo; omgevingsrecht; omgevingsvergunning; omgevingsloket; omgevingsloket online; vergunning; ontheffing; melding; vergunningcheck; DigiD; digid; bezwaar; beroep; ontheffingen; meldingen; vergunningen; toestemmingen; omgevingsvergunning ruimtelijke ordening; omgevingsvergunning milieu; omgevingsvergunning kap; omgevingsvergunning bouw; omgevingsvergunning inrit; omgevingsvergunning reclame; omgevingsvergunning sloop; bouwvergunning; gebruiksvergunning;

informele aanvraag; informeel; vooroverleg

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Omgevingsloket Online (aanvragen omgevingsvergunning)

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens