Plaatsen steiger/ puincontainer

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving


Voor het plaatsen van een steiger of puincontainer op de openbare weg voor bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden of bij een dakrenovatie is een vergunning nodig. Tot de openbare weg behoort onder andere het trottoir en de rijweg.

Gelet op de (verkeers)veiligheid, het voorkomen van overlast/hinder, de kans op beschadiging van gemeente-eigendom en de aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder, is voor het plaatsen van een steiger/ puincontainer steeds een vergunning nodig.

De verleende vergunning ontslaat u niet van aanspraken van derden, welke eventueel voortvloeien uit het gebruik maken van de verleende vergunning.
Aan de vergunning worden voorwaarden en voorschriften gesteld. 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

  • Eén aanvraag per locatie (meerdere locaties = meerdere aanvragen).
  • Duidelijke situatietekening bijvoegen is een vereiste (bovenaanzicht, A4 of A3).
  • Totale oppervlakte in m² waarop u de steiger/ puincontainer wilt plaatsen.
  • Beschrijving van de werkzaamheden.
  • Periode dat u de steiger/ puincontainer wilt plaatsen.
  • Kopie legitimatiebewijs (particulier) of Kopie Kamer van Koophandel (bedrijven).
  • Het is mogelijk dat u een verkeersplan moet aanleveren waarin duidelijk wordt aangeven op welke wijze en met welke middelen de veiligheid van het verkeer wordt gewaarborgd
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

De steigervergunning is een vergunning op grond van de APV en kan via de snelbalie worden aangevraagd.

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing. Wij streven ernaar uw aanvraag binnen vier weken af te handelen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

  • Legeskosten - Zie tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016
  • Precariokosten
  • eventueel kosten tijdelijke verkeersmaatregel(en): per individuele aanvraag te bepalen.
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

steiger, plaatsen, puincontainer, openbare weg, trottoir, rijweg

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Vraag uw vergunning digitaal via de snelbalie.

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens