Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Sociaal medische indicatie (SMI) kinderopvang

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Wanneer een sociale medische situatie van kind of ouders ervoor zorgt dat een kind buiten huis opgevangen moet worden, kan de opvang hiervoor vergoed worden door de gemeente. Uit een (medische) keuring door de jeugdgezondheidszorg moet blijken of opvang vanwege een sociaal medische situatie noodzakelijk is. Aanvragen van een vergoeding kan door het invullen van een aanvraagformulier en dit in te leveren bij het loket kinderopvang van de gemeente Maastricht. Deze gemeente voert de regeling voor ons uit.

Het loket kinderopvang Maastricht  is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 12.00 uur via (043) 350 56 97.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Er dient sprake te zijn van een sociaal medische situatie van kind en/of ouders waardoor opvang van het kind noodzakelijk is. Hierop wordt door een externe partij gekeurd. Sociaal medische gronden kunnen zijn: lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen van een ouder of diens kind.
Opvang dient te gebeuren door een in het Landelijk register voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geregistreerd bedrijf. De opvang dient adequaat en efficiënt te gebeuren.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding wordt een inkomenstoets gedaan. Ook moet u meewerken aan een gezinsplan om de situatie te verbeteren waardoor u niet langer afhankelijk bent van deze regeling.

Aan de opvang zijn ook voorwaarden verbonden. U dient bijvoorbeeld een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. Daarnaast heeft de opvang een maximaal aantal dagdelen en een maximale duur. Verlenging kan eenmalig worden aangevraagd.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Onder het kopje documenten treft u het aanvraagformulier aan. Vul alle gegevens in, print het uit, onderteken het formulier en stuur dit samen met de gevraagde bewijsstukken naar de gemeente Maastricht, loket kinderopvang. Er vindt een inkomenstoets plaats. U krijgt een beschikking waarin staat of u de tegemoetkoming krijgt.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan het aanvragen van Sociaal medische indicatie (SMI) kinderopvang zijn geen kosten verbonden. Wel dient u een ouderbijdrage te betalen voor de opvang. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

Kinderopvang, SMI, sociaal medische indicatie, kinderoppas, buitenschoolse opvang, naschoolse opvang, peuterspeelzaal

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens