Voorwerp gevonden (rechten en plichten)

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Voorwerp gevonden (rechten en plichten)

Voorwerp gevonden

Heeft u iets gevonden?
Als u een voorwerp vindt, moet u dit zo snel mogelijk teruggeven aan de eigenaar. Als u niet weet wie dat is, dan moet u het voorwerp zo snel mogelijk aangeven bij de gemeente. Doet u dit bij voorkeur digitaal. Uw persoonlijke gegevens worden niet op internet vermeld.

Mocht u geen gebruik willen of kunnen maken van de digitale mogelijkheden, dan kunt u het gevonden voorwerp melden via telefoonnummer 14 043 of bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Van deze melding ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Voor meer informatie kunt u ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.

De vinder kan het gevonden voorwerp zelf bewaren of afgeven aan de receptie van het gemeentehuis. Paspoorten, rijbewijzen en andere identiteitspapieren moeten verplicht worden afgegeven bij de gemeente. Grote voorwerpen (zoals een fiets) kunnen niet worden afgegeven bij de ontvangstbalie, maar worden bij u thuis opgehaald.

Een vondst zelf bewaren

Als u het gevonden voorwerp zelf bewaart, dan moet u voor het onderhoud zorgen. Het voorwerp moet in dezelfde staat blijven als bij de vondst. De vinder moet het voorwerp dan een jaar bewaren. Als de eigenaar zich binnen dat jaar bij de vinder meldt, is de vinder verplicht om de eigenaar te ontvangen en hem zijn eigendom terug te geven. De gemeente informeert u als de eigenaar het gevonden voorwerp komt afhalen. Als de eigenaar zich binnen die termijn niet meldt, wordt de vinder eigenaar van het voorwerp. De termijn begint op de dag nadat de vinder het voorwerp bij de gemeente heeft gemeld.

Een vondst in bewaring geven bij de gemeente

Voorwerpen die bij de gemeente in de bewaring worden gegeven, blijven gedurende een periode van drie maanden in bezit van de gemeente. Als de geschatte waarde van de vondst meer dan € 450,- bedraagt, geldt een bewaartermijn van een jaar. Als de gemeentelijke bewaartermijn is verstreken, wordt de gemeente eigenaar van deze voorwerpen en kan dan bepalen wat ermee gebeurt.

Gevonden of verloren dieren

Wanneer u een (huis)dier vermist, dan is er een aantal instanties die u eventueel verder kunnen helpen. Meer informatie vindt u in onze Producten- en Dienstencatalogus.

Veel gevonden voorwerpen

Sleutels, brillen, kleding, paraplu's, knuffels: voor deze voorwerpen kunt u kunt het beste even langskomen bij de receptie van het gemeentehuis. De gemeente Valkenburg registreert deze voorwerpen in principe niet want ze worden heel vaak verloren en gevonden en ze hebben meestal geen specifieke herkenningspunten. Deze voorwerpen kunt u daarom ook niet terugvinden via het web. Het verlies van kostbare kledingsstukken en kostbare brillen registreert de gemeente natuurlijk wel.


Eigenaar worden van een vondst als de gemeente deze in bewaring heeft

Als de vinder het voorwerp bij de gemeente in bewaring geeft dan kan hij alleen eigenaar worden als:

  • de geschatte waarde van het gevonden voorwerp 450 euro of meer is;
  • de bewaartermijn van een jaar is verstreken;
  • de vinder zich binnen een maand na het verstrijken van de bewaartermijn meldt bij de ontvangstbalie van het GemeenteLoket.

Als de gemeente vorderde dat de vinder zijn vondst in bewaring gaf kan de vinder ook eigenaar van zijn vondst worden als de geschatte waarde van zijn vondst minder is dan 450 euro. De gemeente bewaart het voorwerp dan een jaar.

De vinder moet zich zelf binnen een maand na het verstrijken van de bewaartermijn van een jaar melden bij de receptie van het gemeentehuis. Hij krijgt geen herinnering voor het verstrijken van de bewaartermijn. De vinder moet bij het afhalen een identiteitsbewijs tonen en de brief waaruit blijkt dat hij het voorwerp aan de gemeente in bewaring heeft gegeven.

Vindersloon

De vinder heeft in principe recht op een naar omstandigheden redelijk vindersloon.

Wat een redelijk vindersloon is hangt af van de omstandigheden, vinder en verliezer moeten daar samen uitkomen. Uit de rechtspraak blijkt dat er niet altijd recht op vindersloon bestaat. In praktijk wordt vaak volstaan met een cadeaubon, een bloemetje of een bescheiden beloning in geld, maximaal tien procent van de waarde van het gevonden voorwerp. Als de eigenaar het vindersloon niet wil betalen moet de vinder het gevonden voorwerp toch aan de eigenaar teruggeven. Hij kan zijn beloning dan via een gerechtelijke procedure opeisen. De kosten van die procedure zijn bijna altijd hoger dan het vindersloon.

 

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens