Afval niet opgehaald

Is uw afval niet opgehaald?

Heeft al nagekeken of het ook daadwerkelijk de ophaaldag is voor de betreffende afvalstroom. Raadpleeg daarvoor uw afvalkalender.

Het kan voorkomen dat door slechte weersomstandigheden, wegwerkzaamheden of materiaalpech, de inzamelwagen niet bij u kan komen. We proberen altijd de routes tussen 07.30 en 16.30 te bedienen. In geval na 17.30 het afval niet is opgehaald bel dan 14-043 en kies voor optie 4.

Heeft u een smartphone/ Installeer dan de Milieu App. Door nieuwsberichten en alarmeringen kunnen we u informeren over eventuele problemen tijdens inzameldagen.

Is uw container niet geleegd?

Mogelijk is de inhoud van de GFT container te zwaar of zit er restafval bij. Onze inzamelwagens staan afgesteld op een bepaald maximaal gewicht dat getild kan worden. Dat is voor de GFT containers 75 kg. Zwaardere containers worden niet geleegd. U kunt dan een deel van de inhoud uitnemen en de lichter container de volgende inzameldag weer aanbieden. Bekijk de regels omtrent het aanbieden van afval.

Is uw container niet helemaal is geleegd?

Het kan zijn dat het achtergebleven deel klem zit in de container door te hard aandrukken, nat of plakkerig afval, ijsvorming of klemzitten van bijvoorbeeld takken. Onze inzamelwagens hebben een voorziening die met de containers schudt om ze goed leeg te krijgen. Dat schudden is op een bepaalde manier ingesteld om te voorkomen dat de installatie of container kapot gaat. Mocht uw container niet geheel leeg zijn dan moet u de resten los maken en kunt u de container de volgende inzameldag weer aanbieden. Bekijk de regels omtrent het aanbieden van afval

Zijn de restafvalzakken niet meegenomen?

Gebruikt u andere zakken dan de gemeentelijke witte zak voorzien van logo dan wordt het afval niet meegenomen. Ook als de zakken te zwaar zijn of er scherpe delen uitsteken neemt de inzamelaar de zak niet mee. Let ook op een goede sluiting van de zak. Bekijk de regels omtrent het aanbieden van afval

Zijn de PMD zakken niet meegenomen?

Let er op dat u alleen de doorzichtige PMD zakken gebruikt. De inzamelaar kan de zakken laten staan als duidelijk zichtbaar is dat er materiaal in zit dat niet in de PMD zak thuishoort of er scherpe delen uitsteken. Bekijk wat er wel en niet in de PMD zak mag. Bekijk de regels omtrent het aanbieden van afval

Is het oud papier niet opgehaald?

Betreft het oud papier, dan  dient u contact op te nemen met de vereniging die in uw buurt inzamelt. Bekijk de regels voor het aanbieden van oud papier.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens