Milieuparken

Met de gemeenten Meersen en Maastricht, werkt Valkenburg aan de Geul samen in de gemeenschappelijke Regeling (GR) Geul en Maas. Deze samenwerking borgt een goede kwaliteit van de dienstverlening zowel in openingsuren als soorten afval die kunnen worden aangeboden.

Meer en meer afvalstromen kunnen gratis worden aangeboden op de milieuparken. Als voorwaarden gelden wel dat u in het bezit moet zijn van een afvalpas en dat u de betreffende materialen gescheiden en niet verontreinigd met andere materialen, op het park aanbiedt.

Bekijk voor dat u een milieupark bezoekt de regels en tarieven. Daarmee voorkomt u discussies bij het aanbieden van afval.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens