Soorten afval

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Soorten afval

In Valkenburg worden de volgende afvalstromen afzonderlijk, periodiek en huis-aan-huis opgehaald bij die woningen waar de bewoners een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen.

Restafval in de witte betaalde plastic afvalzakken

Dit gebeurt twee-wekelijks volgens het schema op de voor het adres geldende afvalkalender. Door verdergaande afvalscheiding dringen we de hoeveelheid restafval verder terug. Sinds 2018 zitten we op minder dan 100kg per inwoner. De doelstelling is om in 2025 is op minder dan 25 kg restafval per inwoner uit te komen. Nog beter scheiden s is dus van belang. Dat beter scheiden maken we mogelijk door de inzamelfrequenties van de diverse stromen te optimaliseren.

Alle  restafval wordt in principe verbrand. Uit na-sorteren van het afval in de witte zakken is gebleken dat er heel veel groente en fruitafval, papier en plastic verpakkingsmateriaal in de restzak terecht komt. Inzamelen en verbranden is duur en er is zelfs een verbrandingsbelasting van toepassing. De kosten van de plastic zak worden gebruikt om de kosten van verbranden van de inhoud te betalen. Reductie van de hoeveelheid restafval is dus niet alleen goed voor het milieu maar ook goed voor uw portemonnee. Minder restafval is minder zakken kopen en dus goedkoper. Heeft u door omstandigheden meer restafval of gaat het restafval ruiken en heeft u niet genoeg plaats om op de volgende inzameling te kunnen wachten? Dan kunt u het restafval in de witte gemeentelijke zak altijd gratis tijdens de openingsuren naar een milieupark van de GR Geul en Maas brengen. Gebruikt u een andere zak, dan geldt er een breng tarief.

Groente, Fruit en Tuinafval in de gft -emmer, containers en snoeiafval in bundels

Valkenburg is een groene gemeente en dat willen we zo houden. Mooie tuinen vormen een deel van de aantrekkelijkheid voor inwoners maar ook voor onze bezoekers. Veel van onze inwoners hebben grote tuinen en er komt dus veel tuinafval vrij door maaien van het gras en snoeien van de struiken en bomen. Daarnaast heeft elk gezin wel het reguliere groente en fruitafval en etensresten (de GF fractie genoemd). Het GF is de hoofdveroorzaker van de nare geurtjes. In Valkenburg wordt het GFT afval wekelijks ingezameld. Er zijn geen kosten verbonden aan de hoeveelheid GFT die u aanbiedt met die beperking dat er slechts 1 inzamelmiddel (emmer of container) aan de openbare weg mag worden geplaatst. Elke week mag u samen met de container twee takkenbundels aanbieden (maximale lengte en omtrek per bundel: 1½ meter, een maximale doorsnede van 0,5 meter en een maximaal gewicht van 25 kg per bundel). Heeft u in bepaalde seizoenen veel snoeiafval? Breng het gratis naar een milieupark. Bekijk meer informatie over het inzamelen van GFT afval.

Verpakkingen van plastic, - en drankenkartons in de PMD zak

Dit zogenaamde PMD afval kan samen worden ingezameld omdat de scheidingstechnieken steeds beter worden en omdat verwerkers steeds beter in staat zijn om van deze verpakkingen weer nieuwe grondstoffen te maken. Dat past prima in de gedachte van de circulaire economie waarin producten zo veel als mogelijk worden hergebruikt en bij afdanken weer worden omgevormd tot nieuwe grondstoffen. PMD hoort dus niet thuis in de restafvalzak maar verdient het om te worden hergebruikt. Om deze scheiding te stimuleren zamelen we het PMD, dat over het algemeen veel ruimte inneemt en kan gaan ruiken, elke twee weken in. Mocht u PMD tussentijds kwijt willen dan kunt u dit gratis naar een milieupark brengen mits verpakt in de PMD Hero zak. Bekijk meer informatie over het inzamelen van Plastic, metalen en drankenkartons.

Oud papier en Karton

Samen met en professionele verwerker wordt het oud papier en karton een keer maand ingezameld door diverse verenigingen. De inzamelaars krijgen een training en worden voorzien van goede instructies om een veilige inzameling te waarborgen. Zorg daarom dat de aangeboden dozen en pakken niet te zwaar zijn en goed kunnen worden getild. De verenigingen ontvangen voor hun medewerking een vergoeding per kilo ingezameld papier en kunnen daarmee een deel van de activiteiten bekostigen. Als u zorgt voor een goede scheiding en de spelregels in acht neemt, kan veel van het ingezamelde papier en karton weer terug in de productielijn worden opgenomen.

Klein chemisch afval (kca)

Uw kca kunt u inleveren bij een milieupark.

Medicijnen

Heeft u medicijnen over dan kunt u die afgeven bij uw apotheek. Samen met de gemeente zorgen zij voor een verantwoorde afvoer en verwerking. Spoel nooit medicijnen door de afvoer.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens