Tips

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Tips

  • Dagelijks gebruikt u veel producten waarvan delen en resten in de prullenbak verdwijnen. Veel van die materialen, zeker de verpakkingen van groente, fruit en etensresten, kunnen worden hergebruikt. Bedenk dat alles wat u in de witte afvalzak buiten aan straat zet, wordt verbrand en daarmee dus verloren gaat voor hergebruik.
  • Het apart houden van glas, papier en karton, klein chemisch afval (waaronder medicijnen) en kunststof verpakkingen is ondertussen wel ingeburgerd.
  • Sinds 2015 zamelen we in Valkenburg samen met de plasticverpakkingen ook de metalen verpakkingen en drankenkartons in. Vooral door het kunststof en drankenkartons dat veel ruimte inneemt, is het aantal restafvalzakken dat u moet kopen sterk verminderd. Dat is dus goed voor uw portemonnee. Deze materialen komen na aanvullende bewerking weer beschikbaar voor het productieproces en dienen als basis voor nieuwe producten. Het gebruik van oorspronkelijke grondstoffen is daarmee ook minder geworden.
  • Uit sorteerproeven blijkt dat er nog steeds ongeveer 39% van het gewicht in de afvalzakken bestaat uit groente, fruit en etensresten dat eigenlijk in de GFT bak of -emmer hoort. Beter scheiden van deze afvalstroom zal dus voor een verdere afname van de hoeveelheid restafval zorgen.
  • Vraag u altijd af of datgene dat u niet meer nodig heeft echt afval is. Veel producten zijn voor anderen nog bruikbaar. Denk daarbij aan Kringloop-Zuid. Deze organisatie kan veel spulletjes een nieuw leven geven bij een andere eigenaar.
  • Wilt u weten in welke bak, zak of emmer uw afval thuishoort? Kijk dan eens op de Afvalscheidingswijzer, u vindt dan op basis van trefwoorden met welk soort afval u te maken heeft.
  • Wat mag er wel en wat mag er niet in de plastic PMD zak?
  • Ook voor papier en karton gelden regels wat wel en niet mag worden aangeleverd. Nog meer informatie vindt u op www.prn.nl

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens