Co-financieringsgelden Burgerkrachtprojecten

De raad heeft gelden beschikbaar gesteld om projecten die vanuit het proces van zelfsturing en burgerkracht zijn ontstaan, bijvoorbeeld vanuit een Dorpsontwikkelingsplan, in de realisatie en uitvoering ervan te ondersteunen.

In haar vergadering van 8 november 2016 zijn daar afwegingscriteria voor vastgesteld die bij de overwegingen om projecten te ondersteunen dienen te worden gemaakt.

Het doel is om projecten die ‘van onderop’ ontstaan te ondersteunen en welke een integraal karakter hebben: ze leveren een bijdrage aan het sociale domein en het fysieke domein met een economisch en maatschappelijke (meer-)waarde.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens